banner
Thông tin

Giám đốc kinh doanh khu vực

      MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Phê duyệt kế hoạch triển khai các hạng mục công việc

• Phân bổ, sử dụng hợp các nguồn lực để đạt được mục tiêu doanh số

• Xác định phân tích các ràng buộc giả định

• Hướng dẫn chỉ đạo các công việc nhóm

• Chọn các quy trình phù hợp để triển khai áp dụng

• Phân tích tiến độ không thực tế hành động để tạo ra một tiến độ thực tế

• Đề xuất bổ sung nguồn lực cần thiết.

• Lên dự phòng thời gian và chi phí nếu cho các hoạt động

• Nói "không” khi cần thiết

• Phối hợp tương tác giữa bộ phận kinh doanh  các bên liên quan

• Đưa ra quyết định quản kiểm soát tài nguyên

• Giám sát rủi ro, truyền thông các bên liên quan

• Xác định sự cần thiết của các yêu cầu thay đổi, bao gồm các hành động khắc phục phòng ngừa được đề xuất hoặc sửa chữa lỗi

TRÌNH ĐỘ YÊU CẦU

• Tốt nghiệp Đại học. Ưu tiên kinh nghiệm quản từ cấp nhóm trở lên.

KỸ NĂNG YÊU CẦU

• Khả năng tiếp thu, bắt kịp các xu hướng kinh doanh, bán hàng mới nhất.

• Kỹ năng quản lý, lãnh đạo tổ chức tốt.

• Kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề mạnh mẽ.

• Kỹ năng đàm phán và tư vấn bán hàng. khả năng giao tiếp thương lượng.

QUYỀN LỢI

• Thời gian làm việc: 8h30 - ­17h00 (từ thứ 2 ­ thứ 7).

• Tăng lương, thưởng phúc lợi theo Luật lao động chính sách của Công ty

LIÊN HỆ:

-----------------⚜️----------------

MAYA GOLD – PREMIUM TEA

☎ Hotline: 0925 388 080

🌐 Website: mayagold.com.vn

📧 Email: info@mayagold.com.vn

🏠 BT11/TT3A Phung Khoang Urban, 19 To Huu Street, Nam Tu Liem, Ha Noi.