Bộ lọc tìm kiếm sản phẩm
plus plus
 Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial

Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial

360,000₫

60 gram
 Trà xanh Trung du cổ Tân Cương - Spring Jade Green Trà xanh Trung du cổ Tân Cương - Spring Jade Green

Trà xanh Trung du cổ Tân Cương - Spring Jade Green

290,000₫

90 gram
 Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha

Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha

220,000₫

150 gram
Hết hàng
 Trà xanh ướp hoa hòe Red Luscious Trà xanh ướp hoa hòe Red Luscious

Trà xanh ướp hoa hòe Red Luscious

0₫

120 gram
Hết hàng
 Trà Shan tuyết Snow Shan Crystal Trà Shan tuyết Snow Shan Crystal

Trà Shan tuyết Snow Shan Crystal

0₫

60 gram
Hết hàng
 Trà xanh 68 Snow Shan Loyal Trà xanh 68 Snow Shan Loyal

Trà xanh 68 Snow Shan Loyal

0₫

60 gram
Hết hàng
 Trà Shan Tuyết Snow Shan Perse Trà Shan Tuyết Snow Shan Perse

Trà Shan Tuyết Snow Shan Perse

0₫

60 gram
Hết hàng
 Trà Long vân Cloud Dragon Trà Long vân Cloud Dragon

Trà Long vân Cloud Dragon

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà xanh ướp hoa Nhật Kim Knight King Trà xanh ướp hoa Nhật Kim Knight King

Trà xanh ướp hoa Nhật Kim Knight King

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà xanh ướp Ngâu Aglaia Duperreana Trà xanh ướp Ngâu Aglaia Duperreana

Trà xanh ướp Ngâu Aglaia Duperreana

0₫

120 gram
Hết hàng
 Trà Long tỉnh Dragon Well Trà Long tỉnh Dragon Well

Trà Long tỉnh Dragon Well

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà sen Huế Lotus Jade Green Trà sen Huế Lotus Jade Green

Trà sen Huế Lotus Jade Green

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà sen Hồ Tây Memorial Time Trà sen Hồ Tây Memorial Time

Trà sen Hồ Tây Memorial Time

0₫

120 gram
Hết hàng
 Trà đinh Tân Cương The Needle Green Trà đinh Tân Cương The Needle Green

Trà đinh Tân Cương The Needle Green

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà Shan Tuyết cổ thụ Snow Shan Emerald Trà Shan Tuyết cổ thụ Snow Shan Emerald

Trà Shan Tuyết cổ thụ Snow Shan Emerald

0₫

60 gram
Hết hàng
 Trà xanh hương nhài Jasmine Pearl Trà xanh hương nhài Jasmine Pearl

Trà xanh hương nhài Jasmine Pearl

0₫

60 gram
Hết hàng
 Trà Shan tuyết nhãn vàng Snow Shan Golden Trà Shan tuyết nhãn vàng Snow Shan Golden

Trà Shan tuyết nhãn vàng Snow Shan Golden

0₫

60 gram
Hết hàng
 Trà Bát tiên The Eight Fairy Trà Bát tiên The Eight Fairy

Trà Bát tiên The Eight Fairy

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà xanh Sapphire Green Trà xanh Sapphire Green

Trà xanh Sapphire Green

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà xanh Châu Lan Hoa - Pearl Orchid Trà xanh Châu Lan Hoa - Pearl Orchid

Trà xanh Châu Lan Hoa - Pearl Orchid

350,000₫

120 gram