Bộ lọc tìm kiếm sản phẩm
plus plus
 Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid MPG Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid MPG

Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid MPG

130,000₫

65 gram
 Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial MPG Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial MPG

Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial MPG

169,000₫

50 gram
 Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MPG Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MPG

Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MPG

86,000₫

80 gram
 Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid

Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid

198,000₫

90 gram
 Trà Shan Tuyết cổ thụ Snow Shan Imperial- Hộp giấy Trà Shan Tuyết cổ thụ Snow Shan Imperial- Hộp giấy

Trà Shan Tuyết cổ thụ Snow Shan Imperial- Hộp giấy

189,000₫

60 gram
 Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial MGG Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial MGG

Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial MGG

250,000₫

60 gram
 Trà xanh Trung du cổ - Spring Jade Green MPG Trà xanh Trung du cổ - Spring Jade Green MPG

Trà xanh Trung du cổ - Spring Jade Green MPG

122,000₫

65 gram
 Trà xanh trung du cổ - Spring Jade Green Trà xanh trung du cổ - Spring Jade Green

Trà xanh trung du cổ - Spring Jade Green

121,000₫

90 gram
 Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MGG Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MGG

Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MGG

155,000₫

150 gram
 Trà xanh Trung du cổ - Spring Jade Green Trà xanh Trung du cổ - Spring Jade Green

Trà xanh Trung du cổ - Spring Jade Green

195,000₫

90 gram
 Trà gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha Trà gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha

Trà gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha

88,000₫

150 gram