Bộ lọc tìm kiếm sản phẩm
plus plus
 Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial

Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial

360,000₫

60 gram
 Trà xanh Trung du cổ Tân Cương - Spring Jade Green Trà xanh Trung du cổ Tân Cương - Spring Jade Green

Trà xanh Trung du cổ Tân Cương - Spring Jade Green

290,000₫

90 gram
 Trà Olong hương hoa cỏ tự nhiên - Four Seasons Trà Olong hương hoa cỏ tự nhiên - Four Seasons

Trà Olong hương hoa cỏ tự nhiên - Four Seasons

300,000₫

120 gram
 Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha

Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha

220,000₫

150 gram
 Trà đen hương Đào tươi - Frésh Peach Trà đen hương Đào tươi - Frésh Peach

Trà đen hương Đào tươi - Frésh Peach

190,000₫

90 gram
 Trà Olong trắng - White Monarch Trà Olong trắng - White Monarch

Trà Olong trắng - White Monarch

490,000₫

120 gram
 Trà Sen nguyên bông kết hợp saffron - Special Saffron Lotus Trà Sen nguyên bông kết hợp saffron - Special Saffron Lotus

Trà Sen nguyên bông kết hợp saffron - Special Saffron Lotus

320,000₫

300 gram
 Trà Ô Long Thuý Ngọc - Twilight Mist Trà Ô Long Thuý Ngọc - Twilight Mist

Trà Ô Long Thuý Ngọc - Twilight Mist

420,000₫

120 gram
 Trà Phổ Nhĩ cổ thụ - Vintage Senses Trà Phổ Nhĩ cổ thụ - Vintage Senses

Trà Phổ Nhĩ cổ thụ - Vintage Senses

520,000₫

90 gram
Hết hàng
 Trà xanh ướp hoa hòe Red Luscious Trà xanh ướp hoa hòe Red Luscious

Trà xanh ướp hoa hòe Red Luscious

0₫

120 gram
Hết hàng
 Trà đen Hoa sao hồi Star Anise Trà đen Hoa sao hồi Star Anise

Trà đen Hoa sao hồi Star Anise

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà đen ướp Hoa Hòe Styph Japoni Trà đen ướp Hoa Hòe Styph Japoni

Trà đen ướp Hoa Hòe Styph Japoni

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà đen bạc hà Touareg Mint Trà đen bạc hà Touareg Mint

Trà đen bạc hà Touareg Mint

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà đen Cây nhựa ruồi Yaupon Holly Trà đen Cây nhựa ruồi Yaupon Holly

Trà đen Cây nhựa ruồi Yaupon Holly

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà đen ướp Ngâu Aglaia Black Trà đen ướp Ngâu Aglaia Black

Trà đen ướp Ngâu Aglaia Black

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà đen Cây tràng sao Chick Weed Trà đen Cây tràng sao Chick Weed

Trà đen Cây tràng sao Chick Weed

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà đen ướp Quế chi Cinnamomum Loureir Trà đen ướp Quế chi Cinnamomum Loureir

Trà đen ướp Quế chi Cinnamomum Loureir

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà đen Cam thảo Glycyrrhiza Uralen Trà đen Cam thảo Glycyrrhiza Uralen

Trà đen Cam thảo Glycyrrhiza Uralen

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà đen ướp Ngọc lan Jade Orchid Trà đen ướp Ngọc lan Jade Orchid

Trà đen ướp Ngọc lan Jade Orchid

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà đen ướp Hoa mộc Osmanthus Trà đen ướp Hoa mộc Osmanthus

Trà đen ướp Hoa mộc Osmanthus

0₫

90 gram