Bộ lọc tìm kiếm sản phẩm
plus plus
 Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid MFB Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid MFB

Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid MFB

69,000₫

40 gram
 Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid MPG Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid MPG

Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid MPG

130,000₫

65 gram
 Trà túi lọc gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MFB Trà túi lọc gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MFB

Trà túi lọc gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MFB

69,000₫

60 gram
 Trà Olong trắng - White Monarch MFB Trà Olong trắng - White Monarch MFB

Trà Olong trắng - White Monarch MFB

79,000₫

60 gram
 Trà đen Bá Tước - Earl Grey MFB Trà đen Bá Tước - Earl Grey MFB

Trà đen Bá Tước - Earl Grey MFB

59,000₫

40 gram
 Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial MPG Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial MPG

Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial MPG

169,000₫

50 gram
 Trà đen hương Táo Quế - Cinnamon Apple MFB Trà đen hương Táo Quế - Cinnamon Apple MFB

Trà đen hương Táo Quế - Cinnamon Apple MFB

59,000₫

40 gram
 Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MPG Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MPG

Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MPG

86,000₫

80 gram
 Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid

Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid

198,000₫

90 gram
 Trà Olong hương hoa cỏ tự nhiên - Four Seasons Trà Olong hương hoa cỏ tự nhiên - Four Seasons

Trà Olong hương hoa cỏ tự nhiên - Four Seasons

210,000₫

120 gram
 Trà Shan Tuyết cổ thụ Snow Shan Imperial- Hộp giấy Trà Shan Tuyết cổ thụ Snow Shan Imperial- Hộp giấy

Trà Shan Tuyết cổ thụ Snow Shan Imperial- Hộp giấy

189,000₫

60 gram
 Trà đen hương Đào tươi - Frésh Peach Trà đen hương Đào tươi - Frésh Peach

Trà đen hương Đào tươi - Frésh Peach

135,000₫

90 gram
 Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial MGG Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial MGG

Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial MGG

250,000₫

60 gram
 Trà xanh Trung du cổ - Spring Jade Green MPG Trà xanh Trung du cổ - Spring Jade Green MPG

Trà xanh Trung du cổ - Spring Jade Green MPG

122,000₫

65 gram
 Trà xanh trung du cổ - Spring Jade Green Trà xanh trung du cổ - Spring Jade Green

Trà xanh trung du cổ - Spring Jade Green

121,000₫

90 gram
 Trà Phổ Nhĩ cổ thụ - Vintage Senses MFB Trà Phổ Nhĩ cổ thụ - Vintage Senses MFB

Trà Phổ Nhĩ cổ thụ - Vintage Senses MFB

89,000₫

25 gram
 Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MGG Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MGG

Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MGG

155,000₫

150 gram
 Trà Sen nguyên bông kết hợp Saffron - Special Saffron Lotus Trà Sen nguyên bông kết hợp Saffron - Special Saffron Lotus

Trà Sen nguyên bông kết hợp Saffron - Special Saffron Lotus

155,000₫

300 gram
 Trà xanh Trung du cổ - Spring Jade Green Trà xanh Trung du cổ - Spring Jade Green

Trà xanh Trung du cổ - Spring Jade Green

195,000₫

90 gram
 Trà gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha Trà gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha

Trà gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha

88,000₫

150 gram