Bộ lọc tìm kiếm sản phẩm
plus plus
 Trà đen Bá Tước - Earl Grey MFB  Trà đen Bá Tước - Earl Grey MFB

Trà đen Bá Tước - Earl Grey MFB

59,000₫

40 gram
 Trà đen hương Táo Quế - Cinnamon Apple MFB  Trà đen hương Táo Quế - Cinnamon Apple MFB

Trà đen hương Táo Quế - Cinnamon Apple MFB

59,000₫

40 gram
 Trà Olong trắng - White Monarch MFB  Trà Olong trắng - White Monarch MFB

Trà Olong trắng - White Monarch MFB

79,000₫

60 gram
 Trà Phổ Nhĩ cổ thụ - Vintage Senses MFB  Trà Phổ Nhĩ cổ thụ - Vintage Senses MFB

Trà Phổ Nhĩ cổ thụ - Vintage Senses MFB

89,000₫

25 gram
 Trà túi lọc gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MFB  Trà túi lọc gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MFB

Trà túi lọc gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MFB

69,000₫

60 gram
 Trà túi lọc trọn vị - Delicious MFB  Trà túi lọc trọn vị - Delicious MFB

Trà túi lọc trọn vị - Delicious MFB

79,000₫

40 gram
 Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid MFB  Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid MFB

Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid MFB

69,000₫

40 gram