Bộ lọc tìm kiếm sản phẩm
plus plus
 Hộp trà quà tặng MayaGold Fancy số 3 Trà Ô long trắng và Trà Shan tuyết Hộp trà quà tặng MayaGold Fancy số 3 Trà Ô long trắng và Trà Shan tuyết
 Couple Set - Genmaicha +Fresh Peach Couple Set - Genmaicha +Fresh Peach

Couple Set - Genmaicha +Fresh Peach

375,000₫

250 gram
 Couple Set - Four Season + White Mornach Couple Set - Four Season + White Mornach

Couple Set - Four Season + White Mornach

575,000₫

250 gram
 Hộp quà tặng Trà Bamboo Special Hộp quà tặng Trà Bamboo Special

Hộp quà tặng Trà Bamboo Special

1,390,000₫

330 gram
 Couple Set - Genmaicha +Spring Jade Green Couple Set - Genmaicha +Spring Jade Green

Couple Set - Genmaicha +Spring Jade Green

399,000₫

250 gram
 Couple Set - Pearl Orchid + White Mornach Couple Set - Pearl Orchid + White Mornach

Couple Set - Pearl Orchid + White Mornach

525,000₫

250 gram
 Hộp trà MayaGold Premium Tea - Fancy số 1 Hộp trà MayaGold Premium Tea - Fancy số 1

Hộp trà MayaGold Premium Tea - Fancy số 1

682,000₫

250 gram
 Couple Set - Fresh Peach + Spring Jade Green Couple Set - Fresh Peach + Spring Jade Green

Couple Set - Fresh Peach + Spring Jade Green

375,000₫

250 gram
 Set trà Maya Gold Fancy số 7 Set trà Maya Gold Fancy số 7

Set trà Maya Gold Fancy số 7

440,000₫

250 gram
 Hộp quà tặng Trà Royal's Tea Hộp quà tặng Trà Royal's Tea

Hộp quà tặng Trà Royal's Tea

705,000₫

330 gram
 Bộ quà tặng trà cao cấp Royal's Mon Bộ quà tặng trà cao cấp Royal's Mon

Bộ quà tặng trà cao cấp Royal's Mon

610,000₫

1280 gram
 Bộ quà tặng trà cao cấp Royal's Lux Bộ quà tặng trà cao cấp Royal's Lux

Bộ quà tặng trà cao cấp Royal's Lux

925,000₫

1280 gram
 Hộp quà tặng trà cao cấp Premium Infinity Hộp quà tặng trà cao cấp Premium Infinity

Hộp quà tặng trà cao cấp Premium Infinity

788,000₫

1280 gram
 Hộp quà tặng trà cao cấp Premium Passion Hộp quà tặng trà cao cấp Premium Passion

Hộp quà tặng trà cao cấp Premium Passion

816,000₫

1280 gram
Hết hàng
 Bộ quà tặng trà cao cấp Moment Bộ quà tặng trà cao cấp Moment

Bộ quà tặng trà cao cấp Moment

800,000₫

1200 gram
Hết hàng
 Bộ quà tặng trà cao cấp Luxury sang trọng Bộ quà tặng trà cao cấp Luxury sang trọng

Bộ quà tặng trà cao cấp Luxury sang trọng

1,135,000₫

1000 gram
 Hộp quà tặng trà cao cấp Premium Especial Hộp quà tặng trà cao cấp Premium Especial

Hộp quà tặng trà cao cấp Premium Especial

736,000₫

1280 gram
Hết hàng
 Bộ quà tặng trà cao cấp Romantic sang trọng, tinh tế Bộ quà tặng trà cao cấp Romantic sang trọng, tinh tế

Bộ quà tặng trà cao cấp Romantic sang trọng, tinh tế

836,000₫

1000 gram
Hết hàng
 Bộ quà tặng trà cao cấp Nobles sang trọng, độc đáo Bộ quà tặng trà cao cấp Nobles sang trọng, độc đáo

Bộ quà tặng trà cao cấp Nobles sang trọng, độc đáo

768,000₫

0 gram
Hết hàng
 Bộ quà tặng trà cao cấp Signature Bộ quà tặng trà cao cấp Signature

Bộ quà tặng trà cao cấp Signature

1,120,000₫

0 gram