Bộ lọc tìm kiếm sản phẩm
plus plus
 Set trà Maya Gold Fancy số 7 Set trà Maya Gold Fancy số 7

Set trà Maya Gold Fancy số 7

440,000₫

250 gram
 Trà đen hương Đào tươi - Frésh Peach Trà đen hương Đào tươi - Frésh Peach

Trà đen hương Đào tươi - Frésh Peach

135,000₫

90 gram
 Trà gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha Trà gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha

Trà gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha

88,000₫

150 gram
 Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MGG Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MGG

Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MGG

155,000₫

150 gram
 Trà Olong trắng - White Monarch MGO Trà Olong trắng - White Monarch MGO

Trà Olong trắng - White Monarch MGO

345,000₫

120 gram
 Trà Phổ Nhĩ cổ thụ - Vintage Senses MFB Trà Phổ Nhĩ cổ thụ - Vintage Senses MFB

Trà Phổ Nhĩ cổ thụ - Vintage Senses MFB

89,000₫

25 gram
 Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial MGG Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial MGG

Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial MGG

250,000₫

60 gram
 Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid MFB Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid MFB

Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid MFB

69,000₫

40 gram
 Trà xanh trung du cổ - Spring Jade Green Trà xanh trung du cổ - Spring Jade Green

Trà xanh trung du cổ - Spring Jade Green

121,000₫

90 gram
 Trà xanh Trung du cổ - Spring Jade Green Trà xanh Trung du cổ - Spring Jade Green

Trà xanh Trung du cổ - Spring Jade Green

195,000₫

90 gram