Bộ lọc tìm kiếm sản phẩm
plus plus
 Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial

Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial

360,000₫

60 gram
 Trà xanh Trung du cổ Tân Cương - Spring Jade Green Trà xanh Trung du cổ Tân Cương - Spring Jade Green

Trà xanh Trung du cổ Tân Cương - Spring Jade Green

290,000₫

90 gram
 Trà Olong hương hoa cỏ tự nhiên - Four Seasons Trà Olong hương hoa cỏ tự nhiên - Four Seasons

Trà Olong hương hoa cỏ tự nhiên - Four Seasons

300,000₫

120 gram
 Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha

Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha

220,000₫

150 gram
 Trà đen hương Đào tươi - Frésh Peach Trà đen hương Đào tươi - Frésh Peach

Trà đen hương Đào tươi - Frésh Peach

190,000₫

90 gram
 Trà Olong trắng - White Monarch Trà Olong trắng - White Monarch

Trà Olong trắng - White Monarch

490,000₫

120 gram
 Trà Sen nguyên bông kết hợp saffron - Special Saffron Lotus Trà Sen nguyên bông kết hợp saffron - Special Saffron Lotus

Trà Sen nguyên bông kết hợp saffron - Special Saffron Lotus

320,000₫

300 gram
 Trà Ô Long Thuý Ngọc - Twilight Mist Trà Ô Long Thuý Ngọc - Twilight Mist

Trà Ô Long Thuý Ngọc - Twilight Mist

420,000₫

120 gram
 Trà Phổ Nhĩ cổ thụ - Vintage Senses Trà Phổ Nhĩ cổ thụ - Vintage Senses

Trà Phổ Nhĩ cổ thụ - Vintage Senses

520,000₫

90 gram
Hết hàng
 Trà xanh ướp hoa hòe Red Luscious Trà xanh ướp hoa hòe Red Luscious

Trà xanh ướp hoa hòe Red Luscious

0₫

120 gram
Hết hàng
 Trà đen ướp Hoa Hòe Styph Japoni Trà đen ướp Hoa Hòe Styph Japoni

Trà đen ướp Hoa Hòe Styph Japoni

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà đen ướp Ngâu Aglaia Black Trà đen ướp Ngâu Aglaia Black

Trà đen ướp Ngâu Aglaia Black

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà đen Cây tràng sao Chick Weed Trà đen Cây tràng sao Chick Weed

Trà đen Cây tràng sao Chick Weed

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà đen ướp Quế chi Cinnamomum Loureir Trà đen ướp Quế chi Cinnamomum Loureir

Trà đen ướp Quế chi Cinnamomum Loureir

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà đen ướp Châu lan hoa Pearl Orchid Black Trà đen ướp Châu lan hoa Pearl Orchid Black

Trà đen ướp Châu lan hoa Pearl Orchid Black

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà đen ướp hương hoa Tường vi Rosa Multiflora Trà đen ướp hương hoa Tường vi Rosa Multiflora

Trà đen ướp hương hoa Tường vi Rosa Multiflora

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà Ô Long Thúy Ngọc Jade Green Long Trà Ô Long Thúy Ngọc Jade Green Long

Trà Ô Long Thúy Ngọc Jade Green Long

0₫

120 gram
Hết hàng
 Trà sen Huế Lotus Jade Green Trà sen Huế Lotus Jade Green

Trà sen Huế Lotus Jade Green

0₫

90 gram
Hết hàng
 Trà Shan tuyết nhãn vàng Snow Shan Golden Trà Shan tuyết nhãn vàng Snow Shan Golden

Trà Shan tuyết nhãn vàng Snow Shan Golden

0₫

60 gram
Hết hàng
 Bạch trà Shan tuyết 1 tôm - Snow Shan Emperor Bạch trà Shan tuyết 1 tôm - Snow Shan Emperor

Bạch trà Shan tuyết 1 tôm - Snow Shan Emperor

600,000₫

60 gram