Seach
plus plus
 Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial  Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial

SNOW SHAN IMPERIAL

360,000₫

60 gram
 Trà xanh Trung du cổ Tân Cương - Spring Jade Green  Trà xanh Trung du cổ Tân Cương - Spring Jade Green

Spring Jade Green

290,000₫

90 gram
 Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha  Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha

Nihon Genmaicha

220,000₫

150 gram
 Trà đen hương Đào tươi - Frésh Peach  Trà đen hương Đào tươi - Frésh Peach

Frésh Peach

190,000₫

90 gram
 Trà Olong trắng - White Monarch  Trà Olong trắng - White Monarch

White Monarch

490,000₫

120 gram
 Trà Ô Long Thuý Ngọc - Twilight Mist  Trà Ô Long Thuý Ngọc - Twilight Mist

Twilight Mist

420,000₫

120 gram
 Trà Phổ Nhĩ cổ thụ - Vintage Senses  Trà Phổ Nhĩ cổ thụ - Vintage Senses

Vintage Senses

520,000₫

90 gram