Seach
plus plus
 Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid MPG Trà xanh Kim Tuyên - Pearl Orchid MPG

130,000₫

65 gram
 Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial MPG Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial MPG

Snow Shan Imperial MPG

169,000₫

50 gram
 Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MPG Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MPG

Nihon Genmaicha MPG

86,000₫

80 gram
 Trà đen hương Đào tươi - Frésh Peach Trà đen hương Đào tươi - Frésh Peach

Frésh Peach

135,000₫

90 gram
 Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial MGG Trà Shan Tuyết cổ thụ - Snow Shan Imperial MGG

SNOW SHAN IMPERIAL

250,000₫

60 gram
 Trà xanh Trung du cổ - Spring Jade Green MPG Trà xanh Trung du cổ - Spring Jade Green MPG

Spring Jade Green MPG

122,000₫

65 gram
 Trà xanh trung du cổ - Spring Jade Green Trà xanh trung du cổ - Spring Jade Green

121,000₫

90 gram
 Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MGG Trà Gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha MGG

Nihon Genmaicha

155,000₫

150 gram
 Trà gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha Trà gạo lức Nhật Bản - Nihon Genmaicha

88,000₫

150 gram
 Trà xanh Trung du cổ - Spring Jade Green Trà xanh Trung du cổ - Spring Jade Green

Spring Jade Green

195,000₫

90 gram
 Trà Olong trắng - White Monarch MGO Trà Olong trắng - White Monarch MGO

White Monarch

345,000₫

120 gram
 Trà Phổ Nhĩ cổ thụ - Vintage Senses MGP Trà Phổ Nhĩ cổ thụ - Vintage Senses MGP

Vintage Senses

520,000₫

90 gram
Out stock
 Trà Olong trắng - White Monarch - MPO Trà Olong trắng - White Monarch - MPO

White Monarch - MPO

198,000₫

120 gram